Най-мощното гориво за бизнеса са добре обучените екипи. Вземете 15 000 лв. напълно Безплатно за Contipso LMS

Финансирано от Европейския съюз

Микро, малки и средни компании имат възможност да кандидатстват за
100% безвъзмездно финансиране за внедряване на система за вътрешнофирмени обучения
по Плана за възстановяване и устойчивост за ИКТ решения и киберсигурност- „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“.