Визия

Представяме си свят, в който хората свободно споделят знания и умения, даващи възможности за творчество и развитие по забавен и щадящ времето начин.

Нашата мисия

Създаваме, поддържаме и развиваме гъвкава среда и широк набор от интуитивни инструменти, чрез които хората изграждат, разпространяват и печелят от споделените знания и умения.

Какво правим?

Контипсо ООД е създател на комплексната уеб базирана Software as a Service (SAAS) платформа CONTIPSO LEARNING. Тази платформа осигурява среда за взаимодействие между обучители и обучаеми.

Основната цел е създаване, предоставяне, потребяване и възприемане на учебно съдържание по възможно най-щадящия времето на потребителите начин.

Инструмент за изграждане на интерактивно мултимедийно обучително съдържание, който в максимална степен да улеснява авторите и разработчиците на онлайн курсове.
Система за електронно обучение, проектирана и разработена, за да направи обучителния процес онлайн максимално приятен и близък до присъственото обучение.
Място, в което срещаме хората, които желаят да предоставят своите знания с тези които искат да се развиват непрекъснато в контекста на ученето през целия живот.
Специализиран магазин за елементи и шаблони, за бързо и атрактивно изграждане на онлайн курсове.
Система за бързо и лесно създаване на портфолиа на потребителите участващи в процеса на осигуряване на електронното обучение Място, в което се натрупват всички ваши резултати при използването на Contipso Learning.
Електронно списание за актуални теми свързани с образованието и обучението и в частност теми в областта на електронното и дистанционно обучение.

Историята на екипа започна през 2006 г. Тогава основателите на Контипсо формираха интердисциплинарен екип за първия общ проект в областта на електронното обучение в ютилити сектора. Тогава всички работеха в различни фирми, но в името на задоволяване на специфичните клиентски потребности обединиха своята експертиза. Проектът приключи успешно, не само като техническо изпълнение, но и като приятелски взаимоотношения. В годините след това този смесен екип изпълни десетки проекти като внедряване на различни типове системи за управление на електронно обучение и създаване на съдържание за целите на дистанционното преподаване.

При изпълнението на разнообразни и сложни проекти за университети, учебни центрове, големи бизнес клиенти и трениг организации екипът преодоляваше редица трудности и ограничения на наличните готови софтуери. Той трябваше да отговори на специфични потребности, включително и чрез програмиране на допълнителни модули и интеграцията с други използвани от организациите софтуери като ERP системи, счетоводни програми и системи за управление на човешките ресурси. Този деветгодишен опит натрупа голяма експертиза, увереност в способностите и ясна представа за специфичните потребности на различните категории клиенти и ограниченията на наличните готови решения.

Членовете на екипа споделяха с удоволствие придобития практически опит. Тодор Миндиликов проведе редица тренинги в областта на създаването и разпространяването на електронни обучения в Барселона, Мадрид, Талин, София и Истанбул на групи от директори на училища и преподаватели по ИКТ. Ивайло Благоев изнесе три международни доклада в Русе, Рим и Палма де Майорка на теми свързани системи за електронно обучение.

Лазар Иванов подготви над 15 електронни обучения за различни категории участници.

Борислав Благоев проектира и изпълни допълнителен модул „HR обучително досие“ с редица функционалности, обслужващи участието и отчетността на дистанционните обучения.

Събраните опит, знания и структурирани познания доведоха до бизнес идеята да се създаде цялостна екосистема, която да интегрира в себе си всичко необходимо за създаване, разпространение, провеждане и отчитане на широка палитра от дейности в областта на дистанционното електронно обучение.

В изпълнение на тази идея през 2015 г. бе създадено и регистрирано дружеството Контипсо.

Основатели

Ивайло Благоев
38 г.
Магистър по телекомуникации и докторант в Институт по информационни технологии към Българска академия на науките, повече от 15 г. управленски и експертен опит в областта на електронното обучение с успешно реализирани проекти за бизнес компании, тренинг академии, университети, колежи, центрове за професионално обучение и училища. Съосновател и управител на ПАРАДОКС ИНТЕРАКТИВ ООД, а от 2019 г. управител и на Контипсо ООД.
Тодор Миндиликов
54 г.
Магистър по психология и администрация и управление със специалност „Човешки ресурси”. Работил е в няколко консултантски компании и е бил Изпълнителен директор на БАУРЧР и член на Управителния съвет. От 2006 г. работи като консултант в областта на електронното обучение, като до този момент има реализирани повече от 20 успешни проекта за развитие на електронните системи за управление на знания в различни по големина бизнес структури и обучителни организации. Основател и управител на КОНТИПСО ООД.
Борислав Благоев
33 г.
Eксперт по електронно обучение, програмист и технически директор с повече от 10 г. опит в областта на електронното обучение с успешно реализирани проекти за бизнес компании, тренинг академии, университети, колежи, центрове за професионално обучение и училища. Съосновател на ПАРАДОКС ИНТЕРАКТИВ ООД и МУЛТИТРЕЙН ООД
Лазар Иванов
34 г.
Експерт по електронно обучение, уеб дизайнер и административен директор с повече от 10 г. опит в областта на електронното обучение с успешно реализирани проекти за бизнес компании, тренинг академии, университети, колежи, центрове за професионално обучение и училища. Съосновател и управител на МУЛТИТРЕЙН ООД. Съосновател на ПАРАДОКС ИНТЕРАКТИВ ООД.

Екипът събра целия свой опит и различни гледни точки и разработи идеен проект за онлайн обучителна екосистема без аналог в световната практика. В контекста на оперативната програма по иновации и конкурентоспособност, екипът проведе внимателен анализ на тридесет и две водещи платформи за управление на електронни обучения и генерира иновативен проект, който бе признат от вътрешни и външни експерти като световна иновация и бе оценен с максималната оценка.

Проектът „Създаване на иновативна трикомпонентна, мултиезична, уеб базирана хибридна платформа за разработка, експлоатиране и дистрибуция на интерактивно електронно обучително съдържание и предоставяне на нови услуги в сферата на електронното обучение и управлението на знанията.“, бе подсигурен с 420 871 лева (европейско, национално и собствено финансирана) и стартира на 31.07.2017 г.

На 12.08.2019 г. проектът приключи успешно и без забележки. Той бе предложен като добра практика при изпълнение на проекти по приоритетната ос „Технологично развитие и иновации“. Беше закупена необходимата техника като сървъри, компютри, аудио техника и друга необходима техника за създаване на дигитални продукти. Целият екип на проекта работи неуморно и отдадено за развитие на платформата. Резултатите надхвърлиха обхвата на проекта.

Настъпилите изменения в бързо променящата се онлайн бизнес среда наложиха генерирането на нови модули и разработка на нови функционалности, за да се запази иновативността и конкурентоспособността на еко системата. Основният екип реагира гъвкаво на предизвикателствата и разшири екипа от експерти работещи по превръщането на разработения прототип във функциониращ бизнес модел.

Резултатите под формата на трицифрено увеличаване на трафика, награди и реални продажби не закъсняха и в края на 2019 г. към основния екип се присъедини нов инвеститор, който освен финансово, подкрепи екипа със своята експертиза в областта на продажбите на софтуерни продукти.

В началото на 2020 г. бе стартиран проект за корпоративна социална отговорност. Contipso има стремеж да подкрепи финансово професионален създател на интерактивен електронен курс по Български език и да предостави безплатна възможност за децата на Българите в чужбина да преминат това обучение.

История на Contipso в дати

 • Декември 2015 г.
  Регистрация на Контипсо
 • Ян. - Дек. 2016 г.
  Осъществяване на внедрявания на системи за електронно обучения и структуриране на идеята за иновативен продукти.
 • Юли 2017 г.
  Стартиране на проекта за изграждане на иновативна еко система за електронно обучение
 • Август 2017 г.
  Подписване на договор с управляващия орган Министерство на икономиката
 • Май 2018 г.
  Пускане в действие на Contipso Magazine
 • Ноември 2018 г.
  Награда на публиката в категория уеб дизайн: информация и медии
  Второ място в категорията Блог на ХХХ международен форум Computer Space
 • Май 2019 г.
  Пускане в действие на Contipso Market
  Пускане в действие на Contipso Portfolio
  Завършване на напълно функционален прототип на платформа за управление на електронно (учебно) съдържание и инструменти за създаване на електронно съдържание
 • Август 2019 г.
  Успешно приключване на проекта към Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“
 • Октомври 2019 г.
  Регистрирана е търговската марка Контипсо
 • Ноември 2019 г.
  Завършване на напълно функционален прототип на Contipso Catalog
 • Януари 2020 г.
  Стартиране на проучвания по осъществяване на проекта за корпоративна социална отговорност на Контипсо
Горе