Contipso LMS се предлага и с включен в цената Contipso Author

инструмент за изграждане на интерактивно мултимедийно обучително съдържание
Ползи Заяви демо
Възможности на системата Безплатно Платени планове** Contipso Catalog
Интерфейс
Модерен и лесен за използване потребителски интерфейс
Адаптивен дизайн, за достъп от различни устройства
Персонализиран начален екран (табло) за всяка роля
Обучително съдържание в един плеър
Персонализиране
Настройка на лого
Настройка на собствена цветова схема
Настройка и създаване на собствени роли
Създаване на собствена организационна структура от потребителите
Добавяне на нови полета към потребителския профил
Използване на собствен мейл сървър
Използване на собствен домейн *Q3-2020
Създаване на курсове
Създаване на курсове за самообучение
Създаване на курсове с подпомагане от преподавател
Създаване на курсове с фиксиран график
Достъп до външни обучения от Contipso Catalog
Готови безплатни шаблони
Възможност за създаване на собствени шаблони
Централизирано управление на настройките на дизайн на курса
Достъп до микро шаблони***
Създаване на адаптивно обучително съдържание
Добавяне и управление на изображения
Добавяне и управление на видео
Вграждане на видео от външни източници
Добавяне и управление на аудио
Вградена библиотека от форми и икони
Добавяне и управление на бутони
Добавяне и управление на текст
Вградена библиотека от шрифтове
Управление на структурата от модули теми и слайдове
Автоматично генериране на съдържание на курса
Директен запис на аудио и видео *Q3-2020
Управление на субтитри
Специализиран аудио слой за озвучаване на слайдовете
Редактор на изображения
Редактор на аудио *Q3-2020
Редактор на видео *Q3-2020
Импортиране на PPT презентации *Q3-2020
Добавяне на прикачени файлове
Създаване на обучителни пакети, които да се използват за множество курсове
Възможност за работа с малки обучителни обекти *Q3-2020
Управление на всеки елемент от слайда във времето
Създаване на ефекти на показване, скриване и привличане на внимание
Вградени компоненти за бързо създаване на интерактивно съдържание (слайд шоу, галерия, акордеони, раздели, карусел, процеси, времева линия и др.) *Q3-2020
Обвързване отделните елементи от курса с компетенции, чрез база данни от 17000 компетенции
Достъп до готови ресурси***
Достъп до цели готови курсове***
Възможност за поръчка на съдържание***
Интегриране на готови SCORM пакети *Q3-2020
Библиотека с възможност за споделени ресурси
Създаване и редакция на сертификат за всеки курс
Създаване на тестове и задания
Създаване на стандартни тестови въпроси (един верен, множествен избор, истина/неистина)
Създаване на интерактивни въпроси (посочване, подредба с влачене, сравняване с влачене, премести и постави) *Q3-2020
Създаване на отворени въпроси, които да бъдат оценени от преподавателя
Създаване на въпроси за работа с текст (попълване на думи, завличане на думи, избор на думи, посочване на думи и посочване на букви) *Q3-2020
Задаване на време за отговор на всеки въпрос
Задаване на време за решаване на тест
Настройка на броя опити и определяне на този, който да бъде включен за оценяването
Добавяне, на изображение, аудио или видео към текста на въпроса
Въвеждане на обратна връзка за всеки въпрос
Въвеждане на обратна връзка за всеки отговор
Настройка на видимостта на обратната връзка за теста или отделните въпроси
Настройка за начина на преминаване
Автоматично изчисляване на процента тежест за всеки отговор
Възможност за отнемане на точки при налучкване
Организиране на въпросите в банка, разпределени по категории
Създаване на тестове с ръчно извикване на въпроси
Възможност за разбъркване на отговорите на всеки въпрос
Възможност за разбъркване на въпросите на всеки тест
Създаване на автоматизирани уникални тестове с автоматично извикване на въпроси по категории
Импортиране на въпроси от друг тест *Q3-2020
Импортиране на настройки на тест от друг тест *Q3-2020
Управление на обучителния път и завършването
Управление на тригери и действия (избор на събитие /клик, двоен клик, посочване и др./ при което обучаемия е препратен към началото на друг слайд или определен момент във времето на друг слайд)
Определяне на изисквания за завършеност на отделните елементи от курса
Определяне на предварителните изисквания за достъп отделните елементи от курса
Управление на изискванията за завършване на целия курс
Управление на пътя на обучаеми на база на резултати
Геймификация
Създаване на собствени баджове *Q3-2020
Вградена библиотека с баджове *Q3-2020
Задаване точки и баджове при постижения *Q3-2020
Управляеми табла с постижения*Q3-2020
Групиране на потребители в отбори *Q3-2020
Управление на достъпа
Автоматизиран достъп до курс/курсове/програма на база на организационна структура или данни на потребителите
Обединяване на курсовете в програми
Настройка за самозаписване от обучаемите
Ръчно записване на обучаеми
Управление на уведомленията за записване
Управление на уведомленията за изтичащи срокове
Управление на уведомленията за завършване на група от курсове
Управление на роли
Осигуряване на достъп на база на плащане през системата
Провеждане на обучението
Табло с възможност за настройка
Интерактивно съдържание
Адаптивен дизайн на курса
Детайлно съдържание на курса
Адаптивен дизайн на тестове и въпроси
Кутия със съобщения и нотификации за всички курсове
Календар със събития
Бързо добавяне на виртуални занятия по заявка *Q3-2020
Задаване и отговор на въпроси за всеки слайд към преподавателя
Задаване и отговор на въпроси за всеки слайд към групата
Задаване и отговор на въпроси за всеки слайд към индивидуален потребител
Създаване на общност с активни дискусии, към отделните чати на курса
Общи и индивидуални задания
Съвместна работа по задания с използване на Contipso Author *Q3-2020
Решаване на тестове
Автоматични уведомления
Бърз преглед на изискванията
Бърз преглед на резултати и степента на завършеност
Централизирано управление
Завършване и оценяване
Оценяване на задания
Автоматично и ръчно оценяване на тестове
Проследяване на завършеността
Единно портфолио с резултати
Обратна връзка от обучаемите (оценка, ревюта и оценка на придобитите компетенции)
Отчитане и статистика
Мониторинг над преподавателите
Автоматични уведомления на база правила
Отчет на резултатите и степента на завършеност
Отчети на времето
Отчети на база на компетенции *Q3-2020
Детайлна история на действията
Персонализирани отчети
Отчет на използваните тестови въпроси *Q3-2020
Сигурност
SSL сертификат за всяка страница
Криптирани пароли
Криптирани URL адреси, за да се предотврати неразрешено споделяне
Интеграция
Импортиране на SCORM пакети *Q3-2020  
Импортиране на тестови въпроси от EXCEL *Q3-2020
Интеграция на събитията от календара с MS Exchange *Q3-2020
Архивиране
Ежедневен бекъп архив
Възможност за експортиране на справки и отчети
Поддръжка
Видео ръководства
Техническа поддръжка по е-мейл
Поддръжка по телефон
Тикетинг система за обслужване на заявки за техническа помощ


* Посочените функционалности са в процес на разработка.
** Платените планове дават достъп до пълната функционалност на Contipso LMS и Contipso Author, като отделните пакети зависят основно от броя активни потребители. Повече за плановете и включените параметри може да намерите тук.
*** Част от ресурсите достъпни през Contipso Author се предлагат благодарение на интеграцията с Contipo Market и са публикувани от сътрудници на контипсо срещу заплащане. Възможно е част от съдържанието, което може да използвате при изграждането на вашите курсове да изисква допълнително заплащане.
Горе