Управление на достъпа

Лесно управление на структурата

Лесно управление на структурата

Създаване на множество нива, както и специални атрибути. Възможност за импорт на голям брой потребители

Достъп базиран на правила

Автоматично осигуряване на достъпа до курсове и програми на база предварително заложени правила

Достъп базиран на правила
Обединяване на курсове в програми

Обединяване на курсове в програми

Изграждане на групи от курсове с възможност за създаване на път на обучаемия през тях

Умни нотификации

Създаване на уведомления за записване, крайни срокове и приключване на курсове индивидуално за всяко правило за автоматично записване

Умни нотификации
Управление на роли

Управление на роли

Получавате широк набор от предварително дефинирани роли. Можете да ги промените, а може да създавате свои собствени роли.

Единен вход (SSO)

Улеснете вашите служители, като им позволите директен достъп на база първи вход в друга система

Единен вход (SSO)
Интерфейс за интеграция

Интерфейс за интеграция

Осигуряваме API, чрез които можем да осигурим пълна интеграция между Contipso LMS и всички ваши системи

* Посочените функционалности са в процес на разработка. Вижте повече в Общи условия.
icon
Горе