Провеждане на обучение

Потребителско табло с възможност за настройка

Потребителско табло с възможност за настройка

Цялата важна информация за вас още на началната страница

Интерактивно съдържание

Съдържание, което си взаимодейства с обучаемия, за оптимално преминаване през учебното съдържание и повишаване мотивацията на обучаемите.

Интерактивно съдържание
Адаптивно обучително съдържание

Адаптивно обучително съдържание

Избираме най-добрия начин да покажем, както интерфейса на системата, така и самото обучително съдържание

Всички съобщения на едно място

Интегриран панел за съобщения и уведомления за всички курсове с възможност за филтриране

Всички съобщения на едно място
Календар за всички събития

Календар за всички събития

Бъдете информирани за всички важни събития - от крайни срокове за тестове и задания до периоди за достъп до отделните части на обучителното съдържание.

Виртуални занятия по заявка

Сами избирате кога да запазите място за виртуално видео и аудио обучение. Може да го направите непосредствено преди събитието.

Виртуални занятия по заявка
Комуникация в контекст

Комуникация в контекст

Вече е по-лесно да питате. Задаване или отговор на въпрос към точно определена част на обучителното съдържание.

Създаване на общност

Възможност всички записани обучаеми да задават и отговарят на въпроси, като по този начин се активира социалното обучение.

Създаване на общност

Решаване на интерактивни тестове

Използването на интерактивни тестови въпроси позволява по-добро разбиране на въпросите, концентрация върху решението и повишена мотивация за преминаване .

Решаване на интерактивни тестове

Автоматични уведомления

Благодарение на уведомленията за записване, изтичащи крайни срокове, предадени задания и неизпълнени дейности, потребителите няма да пропуснат нищо, което е гаранция за един по-ефективен процес на обучение.

Автоматични уведомления
Бърз преглед на изискванията

Бърз преглед на изискванията

Във всеки момент обучаемите разполагат с актуална информация за изискваните за завършване елементи (тестове, въпроси, задания и слайдове ). Обновяването става автоматично веднага след нанесени промени от преподавателя.

Централизирана информация

Информацията от всички записани курсове обобщена по типове: задания, въпроси, съобщения, завършване и оценки с възможност за последващо филтриране по програма

Централизирана информация
* Посочените функционалности са в процес на разработка. Вижте повече в Общи условия.
icon
Горе