Завършване и оценяване

Оценяване на задания

Оценяване на задания

Възможност за оценяване на задания с обратна връзка, прикачване на файлове и детайлни коментари.

Автоматично и ръчно оценяване на тестове

Целият процес на оценяване може да бъде автоматизиран, но ако използвате отворени въпроси сме се погрижили това да става бързо и удобно.

Автоматично и ръчно оценяване на тестове
Проследяване на завършеността

Проследяване на завършеността

Удобна и винаги актуална информация за всички преминати изисквания с автоматично пресмятане на процента тежест.

Единно портфолио с резултати

Резултатите за всички курсове са видими на една страница с възможност за детайлен изглед на компонентите и връзки към тях.

 Единно портфолио с резултати
Обратна връзка от обучаемите

Обратна връзка от обучаемите

Обучаемите от своя страна имат възможност да оценят курса. Възможна е проста оценка, както и детайлна с обратна връзка и оценка на всяка от описаните компетенции.

icon
Горе